Jagoda

Za sadnice jagoda potrebno je obezbediti tehnologiju gajenja u zaštićenom prostoru ili pod niskim tunelima. To je vrlo važno da rod ne bi propadao zbog padavina u vreme berbe, kao i da bi se postigao najviši mogući kvalitet. Zbog svega toga, neophodno je da se ispune sledeći uslovi: – Jak i zdrav sadni materijal – Korišćenje korisnih mikroorganizama – Program integralne zaštite – Navodnjavanje – Precizna mineralna ishrana – Napredni programi folijarne ishrane. Ukoliko se sve navedene mere zajedno primene, moguće je da se ostvari visok kvalitet i izuzetno veliki prinosi. Poznate vrste jagoda su: Romina, Alba, Asia, Roxana, Cristina, Syria. Bezvirusne sortno čiste sadnice zovu se sertifikovane sadnice jagode a dele se na: – Zelene – Frigo (rashlađene) – Čekajuće – Kontejnerske sadnice. U praksi, da bi se podigli proizvodni zasadi najčešće se upotrebljavaju sertifikovane frigo sadnice (živići). Kada se skinu iz matičnog zasada, čuvaju se u hladnjači na konstantnoj temperaturi od -2 stepena, sve do sadnje.